ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - Nέα πρακτική ανάληψης εργασιών με την καθετοποίηση της ζήτησης σε μηχανή αναζήτησης προσφορών

Δημοσίευση στο Τεχνογράφημα ΤΕΕ-ΤΚΜ

Τεύχος 472-σελ.19

1-11-2013

Γκατζόφλια Ηρώ

Σύμβουλος Μηχ/γος Μηχ/κος-Περιβάλλοντος-MSc

Γεγονός:                                                                                                                                                                                           To Internet διατίθεται δημόσια, ως παγκόσμιο σύστημα υπολογιστών και δικτύων συνδεδεμένων μεταξύ τους, ώστε τα βασικά χαρακτηριστικά του η πρόσβαση, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του να παρέχονται στους χρήστες του.

Εξέλιξη:                                                                                                                                                                                        Με την αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης που συνεπάγεται μεγάλες ταχύτητες και μειούμενο κόστος πρόσβασης, υιοθετούνται καινούργιοι και περισσότερο εξελιγμένοι τρόποι και υπηρεσίες για επικοινωνία, ψυχαγωγία, αλληλεπίδραση και ενημέρωση με επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς αλλά και με την ένα προς ένα επικοινωνία. Οπότε οι δυνατότητες ανταλλαγής, επαναχρησιμοποίησης, δημιουργίας, διάδοσης και διανομής πληροφοριών, περιεχομένου και εφαρμογών επιτελούνται.

Επισήμανση:                                                                                                                                                                         Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν «ανέβασμα» υλικού όπως κείμενα, φωτογραφίες, video,μουσική δεν είναι τόσο διαδεδομένες όπως αυτές που αφορούν το «κατέβασμα» υλικού.

Αντίληψη:                                                                                                                                                                                          Έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως πως η ανάπτυξη του Internet είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης και ευημερίας για μια χώρα.

Διαπίστωση:

Η Ευρώπη μία από τις πιο δημιουργικές περιοχές του κόσμου, όσο αφορά την παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου με υψηλό επίπεδο ευρυζωνικής διείσδυσης δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα την παγκόσμια αγορά περιεχομένου.

Κι εμείς εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μέχρι σήμερα χρήση του περιεχομένου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, δεν έχει καταφέρει να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών μας συναλλαγών.

Γενικά αναμενόμενα οφέλη από τα παραπάνω γεγονότα και διαπιστώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτουν δυνατότητες που συνοψίζονται στα παρακάτω σύμφωνα με μελέτη και έρευνα του Παρατηρητηρίου/Για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Μάρτιος 2010):

 • Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (η διεύρυνση αγοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις ενώ περιορίζονται τα μειονεκτήματα του μικρού μεγέθους, της απόστασης από τα κέντρα αποφάσεων και επιτρέπεται η πρόσβαση και ένταξη στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια αγορά.)
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας (με βελτίωση της εικόνας, με την αναβάθμιση των προϊόντων/ υπηρεσιών και με την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της σύγχρονης επιχείρησης, όπως την εξυπηρέτηση, την επικοινωνία με τους πελάτες που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της αγοράς.)
 • Διεύρυνση του πελατολογίου (Χρησιμοποιώντας το Internet για έρευνες αγοράς, micro-marketing, προώθηση προϊόντων, διανομή , επικοινωνία με το κοινό / πελάτες και Προμηθευτές, ενημέρωση για νέα προϊόντα , ακόμα και για αναζήτηση πληροφοριών από εξωτερικούς αναλυτές (έρευνες, μελέτες, άρθρα ), οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το πελατολόγιο τους.)
 • Αναβαθμισμένη και αμεσότερη επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές ( mobileWAN, multimediae-messaging κλπ., προμηθευτές και πελάτες έρχονται πιο κοντά και η επικοινωνία τους γίνεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας – Μείωση των λειτουργικών εξόδων (Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, η πληρωμή ενσήμων του ΙΚΑ, οι συναλλαγές με τράπεζες μέσω e-banking, οι ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις συντελούν αφενός στην ουσιαστική εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και αφετέρου στην μείωση των λειτουργικών της εξόδων, εφόσον οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται ηλεκτρονικά).
 • Ποιοτικότερες & οικονομικότερες υπηρεσίες (Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απολαμβάνουν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες που αφορά το επίπεδο της πρόσβασης, τους τρόπους, την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την υποστήριξη, την ανάπτυξη εφαρμογών και περιεχομένου που καλύπτει τους χρήστες σε όλους τους τομείς και τους προσφέρει αυξημένες δυνατότητες όπως ευρεία και εύκολη επικοινωνία και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία).
 • Ενίσχυση της περιφέρειας (Για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, η ανάπτυξη του Internet μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην εξέλιξή τους σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους. Το Internet αποτελεί κινητήρια δύναμη της περιφέρειας τόσο στους τομείς οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας όσο και στην καθημερινότητα και στον δημόσιο βίο. Ο στόχος της μεγαλύτερης ανάπτυξης του Διαδικτύου στην Ελληνική περιφέρεια αποτελεί ουσιαστικό μέτρο κατά του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού των περιφερειών και της δημιουργίας τοπικών και εθνικών ανισοτήτων).
 • Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία (Δημιουργία συνθηκών για τη μετάβαση στη « νέα οικονομία», με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της απασχόλησης).
 • Στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς (δράσεις ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές για παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος και σημείων πρόσβασης για τους πολίτες).

Μόνο που στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα καλύτερα θα ήταν να ορίζαμε τα προβλήματα με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε και οι λύσεις να είναι προφανείς και πραγματοποιήσιμες.

Παράδειγμα : μπορεί ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση να προχωρήσει σε ανάληψη εργασιών γνωρίζοντας την ζήτηση του πελάτη, με τρόπο σαφή και κατανοητό ώστε να τοποθετηθεί οικονομικά με την προσφορά του, χωρίς να μετακινηθεί;

Μπορεί ο υποψήφιος πελάτης με μία εκδήλωση του ενδιαφέροντος του να έχει την δυνατότητα να πάρει προσφορές για τη ζήτησή του, χωρίς να σπαταλήσει πόρους και χρόνο;

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος χρήστης να βρίσκει ή να αναθέτει εργασία από το σπίτι του, από την εξωτερική εργασία του ή ακόμα και από τον χώρο των διακοπών του, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του;

Μια νέα πρακτική ανατέλλει στο Internet, αυτή της καθετοποίησης της ζήτησης που συντελείται απλά και αποφορτίζει τους χρήστες του.

Η εποχή της πληροφορίας που ξεκίνησε στα τέλη του 2ου μισού του 20ου αιώνα αποτελεί το στάδιο της μετάβασης που βιώνουμε από την ψηφιακή επανάσταση προς την εποχή της προσοχής, το οποίο συνεπικουρούμενο από την κρίση, μας ωθεί να στρεφόμαστε σε νέες πηγές αναζήτησης εργασιών και λήψης οικονομικών προσφορών. Έτσι η κάθε ζήτηση μπορεί να αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε ένα σύνολο επαγγελματιών –επιχειρήσεων συναφών με το αντικείμενο της μέσω του διαδικτύου, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των παραληπτών και εκείνοι να τοποθετούνται με την προσφορά τους στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να δημιουργηθεί η κίνηση της ανάληψης εργασιών από αυτούς.

Όλη η διαδικασία υποστηρίζεται με την μορφή παρεχόμενης υπηρεσίας από πλατφόρμες αναζήτησης προσφορών, που αναπτύσσουν εφαρμογές για την ανταλλαγή πληροφοριών και λειτουργούν ως εργαλεία για την εξυπηρέτηση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών με τους υποψήφιους πελάτες, που δεν θέλουν να μείνουν στην περιορισμένη δυνατότητα ανεύρεσης μόνο κάποιων καταναλωτικών αγαθών, με αποτέλεσμα να το αναβάλλουν λόγω έλλειψης χρόνου.

Όλα τα στοιχεία που απαραίτητα συμπληρώνουν την περιγραφή των εργασιών όπως τεχνικά σχέδια, αρχεία προδιαγραφών υλικών ή προϊόντων, φωτογραφίες, ακόμα αρχεία ειδικού τύπου όπως αρχεία autocad κλπ, κοινοποιούνται στους επαγγελματίες προκειμένου να εξοικονομηθούν ενέργεια, οικονομικοί πόροι, χρόνος.

Για να κερδηθεί η ποιότητα της εργασίας και να σταθμιστεί η αναγκαιότητα της δαπάνης από όλους τους χρήστες του Internet, που εν δυνάμει αφορά όλη την κοινωνία μας, εντός και εκτός των συμβατικών συνόρων της επικράτειας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εάν δεν αντιστραφεί ο τρόπος των συναλλαγών και υπάρχει εμμονή στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας μας, αυτόματα θέτουμε την επαγγελματική μας υπόσταση εκτός των εξελισσόμενων μοντέλων ανάπτυξης, ενώ οι κοινότητες μας απαιτούν ενίσχυση, εκσυγχρονισμό και αποδοχή καινοτόμων προτάσεων.

Η εποχή της προσοχής με το διαδίκτυο στην τροχιά ανάπτυξης του περιεχομένου του, αλλάζει τις παλιές πρακτικές επικοινωνίας και όλοι μαζί υιοθετούμε νέες, προκειμένου εκτός από την ψυχαγωγία και την κοινωνική δικτύωση, να μπορούμε να διευκολυνθούμε και σε σημαντικότερους τομείς της ζωής μας, όπως αυτόν της εργασίας μας, με σκοπό την άμεση γνωστοποίηση και την ενεργή συμμετοχή μας σε αγορές που μέχρι σήμερα δεν είχαμε πρόσβαση.

Τρέχουσες Ζητήσεις / Ειδικές Προσφορές

Τρέχουσες Ζητήσεις

Προσφορές Υλικών / Προϊόντων / Υπηρεσιών

Λειτουργία Εφαρμογής με μια ματιά

Ερωτηματολόγιο σε 1 λεπτό: Πόσο energyinbusiness είστε...

Οι υπηρεσίες ζήτησης προσφορών και επαναδιαπραγμάτευσης παρέχονται δωρεάν ...

ΠΟΣΟ “Energy In Business” ΕΙΣΤΕ; εδώ

Τιμές

Συχνές Ερωτήσεις

Είστε ήδη «μέλος» και θέλετε να :

Είστε ήδη «ενδιαφερόμενος» και θέλετε να:

“Energy In Business” Χωρίς μετακινήσεις.., Χωρίς χάσιμο χρόνου.., Χωρίς κρυμμένα κόστη..!

Η άποψή μας

 Πως συναλλασσόμαστε μέχρι σήμερα; 

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον ιδιώτη που επιθυμεί να τοποθετήσει στη στέγη της οικίας του φωτοβολταϊκό σύστημα έτσι ώστε να πωλεί το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΔΔΗΕ.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μέχρι να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του;

Ξεκινά έρευνα αγοράς για τα φωτοβολταϊκά οικιακά συστήματα. Απευθύνεται σε εταιρείες, επαγγελματίες εγκαταστάτες, μαθαίνει για εργοστάσια παραγωγής, τιμές αγοράς. Όλη η απόκτηση της εικόνας της αγοράς συγκεντρώνεται με μετακινήσεις, ραντεβού αυτοψίας στο χώρο του, συλλογή τεχνικών πληροφοριών, συγκρίσεων, προβληματισμού, συζητήσεων με «ειδικούς» και μη, φίλους και λοιπούς για όσο χρόνο «αντέξει» η υπομονή του. Αφού πάρει την απόφαση του αναθέτει το έργο του στον προμηθευτή της αρεσκείας του. Τα κριτήρια για την ανάθεση συνήθως είναι:

 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
 • Η Τιμή αγοράς του
 • Το εμπορικό όνομα του προμηθευτή
 • Η Αναγνωσιμότητα του προϊόντος
 • Άλλες πληροφορίες

Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης ειδικά αν δεν είναι γνώστης της συγκεκριμένης αγοράς 60 ημέρες
(μέσος όρος)

 Πως μπορούμε να συναλλασσόμαστε αύριο; 

Αν μπορούσε με άλλο τρόπο να πραγματοποιήσει την συναλλαγή του, ποιος θα ήταν αυτός και σε τι θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί το αποτέλεσμα;

Ο ιδιώτης λοιπόν ως «ενδιαφερόμενος» μέσα από την εφαρμογή της "Energy In Business" κοινοποιεί την ανάγκη του επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία «Φωτοβολταϊκά» στα «μέλη» (επιχειρήσεις-επαγγελματίες) που συμμετέχουν σε αυτή. Συμπληρώνοντας τη φόρμα με τα στοιχεία που έχει στις σχετικές ερωτήσεις περιγράφει ουσιαστικά τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου του. Με την αποστολή της ,τα «μέλη» που την λαμβάνουν αν επιθυμούν, τοποθετούνται με την προσφορά τους. Η διαδικασία αναζήτησης έως τη λήψη προσφορών έχει χρονική διάρκεια από μία (1) έως εικοσιπέντε (25) ημέρες και φυσικά χωρίς περιορισμό στο πλήθος των «μελών» που θα τοποθετηθούν. Αν υποθέσουμε πως τριάντα (30) λεπτά είναι ο χρόνος που απαιτείται να συμπληρωθεί η φόρμα της θεματικής κατηγορίας μαζί και ο χρόνος συλλογής των προσφορών των «μελών» τότε η αναζήτηση του ενδιαφερόμενου έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να ολοκληρωθεί μία συναλλαγή. Χωρίς μετακινήσεις , έξοδα, κούραση, χάσιμο πολύτιμου χρόνου ο κάθε «ενδιαφερόμενος» μπορεί να έχει εικόνα της αγοράς προκειμένου να πραγματοποιήσει συναλλαγές, με κατάργηση των αποστάσεων και με πραγματοποίηση αγορών χωρίς αναγκαστικές επιλογές.

Αυτή είναι η «νέα εποχή» που εγκαινιάζει η εφαρμογή "Energy In Business" στους χρήστες της.

 Λίγη…….αριθμητική 

Ας δούμε αν η νέα πρακτική αξίζει, κάνοντας λίγη ... αριθμητική :

Αν Ζ = ο χρόνος που απαιτείται για την εκδήλωση της ζήτησης, και είναι ο Μέσος Όρος που συμπεριλαμβάνει :

α: χρόνος μετακίνησης που απαιτείται για την μία (1) επίσκεψη σε έναν προμηθευτή προκειμένου να περιγράψει την ανάγκη του (το φωτοβολταϊκό σύστημα).

β: χρόνος που απαιτείται για να παραλάβει την προσφορά από τον προμηθευτή.

Ζ = α + β = 110 λεπτά Μ.Ο.

Χ = Προϊόν ανά προμηθευτή

Y = η ζήτηση ανά προϊόν (έργο,υπηρεσία, υλικό)

Α = ο χρόνος που απαιτείται από την εκδήλωση της ζήτησης/προμηθευτή μέχρι την λήψη της προσφοράς του,
άρα

Α = Χ * Y * Ζ σε min

Κατά την εκδήλωση μιας ζήτησης για την αγορά ενός προϊόντος (Υ=1), απαιτείται ένα χρονικό διάστημα όπου θα γίνει η συλλογή προσφορών (Ζ = 110 min/προϊόν, στο παράδειγμά μας φωτοβολταϊκό σύστημα).
Ετσι Χ=1 για την προσφορά (προϊόν) κάθε προμηθευτή. Έστω ότι έχει λάβει ο ιδιώτης δέκα (10) προσφορές από δέκα (10) προμηθευτές.

Με την παλιά πρακτική Υ = 1, Χ = 10, Ζ = 110 min/προσφορά φωτοβολταϊκού

Άρα το Α = Υ * Χ* Ζ => Α = 1 * 10 * 110 = 1.100 min !

Με την νέα πρακτική η οποία εκφράζεται με την χρήση της Εφαρμογής EnergyInBusiness, προκύπτει μία νέα παράμετρος στη σχέση μεταξύ καταναλισκόμενου χρόνου και ολοκλήρωσης της ίδιας διαδικασίας, οπότε έχουμε :
Υ = 1 (τα προϊόντα της αναζήτησης, εδώ οικιακό φωτοβολταικό σύστημα)
Χ = 1 (Τα προσφερόμενα προϊόντα ανά προμηθευτή, ένα (1) έως ν στον ίδιο χρόνο),
Ζ = 30 min/Σύνολο των προϊόντων (Εδώ το Ζ χάνει την αθροιστική του ιδιότητα στους ν προμηθευτές).
Ο χρόνος καταχώρησης των στοιχείων αναζήτησης καθώς και ο χρόνος της παραλαβής των προσφορών γίνεται μία φορά προς όλα τα μέλη της θεματικής κατηγορίας όπου εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον = η διαδικασία από το πρωτόκολλο της εφαρμογής Energy In Business.

Ετσι το Α θα είναι : Α = Υ * Χ * Ζ => Α = 1 * 1 * 30 = 30 min !!!!!!!!!!!!

Η νέα πρακτική λοιπόν, αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα.

 Το διάγραμμα απεικόνισης της παλιάς πρακτικής 

agores1

Άξονας Χ : Πλήθος μοναδιαίων αναζητήσεων (για την αγορά ενός προϊόντος)

Άξονας Y : Ο χρόνος που καταναλώνεται για κάθε μοναδιαία αναζήτηση (λεπτά)

 

 Το διάγραμμα απεικόνισης της νέας πρακτικής 

agores2

Άξονας Χ : Πλήθος μοναδιαίων αναζητήσεων (για την αγορά ενός προϊόντος)

Άξονας Ψ : Ο χρόνος που καταναλώνεται για κάθε μοναδιαία αναζήτηση (λεπτά)

 Συγκριτική απεικόνιση των διαγραμμάτων 

agores3

Άξονας Χ : Πλήθος μοναδιαίων αναζητήσεων (για την αγορά ενός προϊόντος)

Άξονας Υ : Ο χρόνος που καταναλώνεται για κάθε μοναδιαία αναζήτηση (λεπτά)

 Χρόνος ''EnergyInBusiness'' vs χρόνου Παλιάς Πρακτικής 

agores4

Υποστηρικτές

ENERGY IN BUSINESS

ENERGY IN BUSINESS

www.energyinbusiness.gr

ENERGY IN BUSINESS

ENERGY IN BUSINESS

www.energyinbusiness.gr