ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΑΠΟ – ΕΩΣ (€)
10.000-15.000
15.001-30.000
30.001-50.000
50.001-150.000
150.001-500.000
500.001-2.500.000
2.500.001-10.000.000
10.000.001 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΠΟΣΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ (€) + 23% ΦΠΑ
30
30
60
100
150
350
700
2.000
ΠΟΣΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (€) + 23% ΦΠΑ
50
50
120
250
400
800
1.000
3.500